Adrianna Woltmann

Adrianna Woltmann

Data Analyst

city Kraków

Data Analysis

linkedin

Apply to a mentor Adrianna Woltmann and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.