Adrianna Woltmann

Adrianna Woltmann

Data Analyst/Mentor

city Kraków

Data Analysis Data Visualisation SaaS product analytics Storytelling with data User engagement

linkedin

Apply to a mentor Adrianna Woltmann and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.