Agnieszka Lasyk

Agnieszka Lasyk

Engineering Manager

city Kraków

Agile Transformation Coaching & Mentoring Scrum Soft skills Team building Ways of working

linkedin

Apply to a mentor Agnieszka Lasyk and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.