Aleksandra Maciejewicz

Aleksandra Maciejewicz

Patent Attorney

city Warszawa

Intellectual Law Property R&D

linkedin

A Patent Attorney and a co-founder of LAWMORE. Her main activity is that of a lawyer (area of expertise: commercialisation of intellectual property and transfer of technology), but also a lecturer and a member of management board of 2 companies. She supports startups, scientists and entities of the creative industry in legal terms (and non-legal terms, e.g. in establishing business contacts). Running own companies and arranging various events, she is also experienced in project management. She is eager to help a novice mentee who wants to commercialise an innovative solution or just searches for her occupational path.

In her free time she explores psychology and engages in activation of the local community of Warsaw Prague.

--

Jest rzecznikiem patentowym i współzałożycielką LAWMORE. Działa głównie jako prawnik (specjalizacja: komercjalizacja własności intelektualnej i transfer technologii), ale również jako  wykładowca i osoba będąca w zarządzie dwóch spółek. Wspiera prawnie (i pozaprawnie, np. w pozyskiwaniu kontaktów) startupy, naukowców i podmioty z branży kreatywnej. Dzięki prowadzeniu własnych firm i organizowaniu różnych wydarzeń posiada również doświadczenie w zarządzaniu projektami. Chętnie pomoże początkującej mentee, która chce komercjalizować innowacyjne rozwiązanie, albo która po prostu szuka swojej ścieżki zawodowej.

W wolnym czasie zgłębia wiedzę związaną z psychologią i stara się aktywizować lokalną społeczność warszawskiej Pragi.

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.