Andrzej Fricze

Andrzej Fricze

Web Developer

city Kraków

Event Management Frontend Functional Programming Public Speaking

linkedin

Apply to a mentor Andrzej Fricze and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.