Anna Glinianowicz

Anna Glinianowicz

Agile Coach

Agile Scrum Ways of working

linkedin

Apply to a mentor Anna Glinianowicz and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.