Anna Wątor

Anna Wątor

QA Process Lead

city Kraków

Process Improvement QA Test Management Test Process Improvement Test Scenarios Testing

linkedin

Apply to a mentor Anna Wątor and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.