Arnika Hryszko

Arnika Hryszko

Senior QA Specialist

city Wrocław

Building Career Path Process Improvement Test Management Test Process Improvement Testing

linkedin

Apply to a mentor Arnika Hryszko and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.