Barbara Lech-Wołodźko

Barbara Lech-Wołodźko

Scrum Master

city Warszawa

Agile CrossculturalCommunication Project Manager

linkedin

I support teams on their way to self-organization, I teach how to work in line with Agile and SCRUM principles, and I help to build organizational culture based on collaboration and openness. In the past, I was an international projects and campaigns coordinator in a non-governmental organization, and project manager in the area of digital marketing in a big corporation.
I have several years of experience in collaboration with remote, and dispersed teams. I used to run projects with people from all over the world.
In my private live, I am a mother of a three-year-old, thanks to whom I learn to be mindful and to accept that there are things I cannot control.
I will be happy to support a mentee who is taking first steps in Agile or project management, considers changing profession or returns to work after a break.

--

Jako Scrum Master wspiera zespoły w samoorganizacji, uczę jak pracować zgodnie z zasadami Agile i SCRUM oraz pomagam tworzyć kulturę pracy opartą na współpracy i otwartości. Wcześniej była koordynatorką międzynarodowych projektów i kampanii społecznych w organizacji pozarządowej oraz project managerem w obszarze digital marketing w dużej korporacji.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z zespołami zdalnymi i rozproszonymi. Prowadząc projekty współpracowałam z osobami z całego świata.
Jako mama trzylatka, ciągle uczy się uważności i akceptacji tego, że są rzeczy, na które nie ma wpływu.
Jej droga do IT była kręta, tym bardziej więc chętnie pomogę osobie, która stawia pierwsze kroki w Agile lub zarządzaniu projektami, planuje zmianę branży lub wraca do pracy po przerwie.

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.