Bartek Matoga

Bartek Matoga

UX Designer

city Kraków

Design Product Design UX

linkedin

UX designer and researcher with ten years of experience. Founder of CHI Poludnie - the first

UX meetup in Cracow, running UX talks and free workshops for several years. Co-founder of

World Usability Day Kraków conference. Mentor and lecturer in the first editions of UX

Design postgraduate studies at SWPS University in Katowice.

He graduated from psychology and polish philology at Jagiellonian University in Cracow.

After hours - a bookworm and amateur acoustic guitar player. Passionate about the culture

of Caucasus, former USSR countries and the Middle East.

He will be happy to support a person making their first steps in the UX profession.

--

Projekant i badacz UX z dziesięcioletnim doświadczeniem. Twórca CHI Południe -

pierwszego UX meetupu w Krakowie, organizującego przez szereg lat bezpłatne spotkania,

szkolenia i warsztaty. Współtwórca konferencji World Usability Day Kraków, a także mentor i

wykładowca pierwszych edycji studiów podyplomowych UX Design na Uniwersytecie SWPS

w Katowicach. Gościł także jako ekspert i wykładowca na kierunku UX Design w Warszawie.

Ukończył psychologię oraz filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Po pracy mól książkowy, amator gitary akustycznej i pasjonat kultury Kaukazu, krajów

byłego ZSRR i Bliskiego Wschodu.

Chętnie pomoże osobie rozpoczynającej przygodę w obszarze UX.

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.