Bartłomiej Świstak Piotrowski

Bartłomiej Świstak Piotrowski

Business strategy consultant, mentor, networker & community animator

city Kraków

Business Plan Strategy

linkedin

Business strategy consultant, mentor, networker & community animator since 2010.

Creator of EAR - Experimental Advertising Agency, FO - game dev Flying Octopus team, TEAM Kraków (development and networking club), Startupunity (project for startup community leaders),

startupuj.pl (training brand) and Startupmind (creative meetings for startups). One of the initiators, founders and former leader of KMS - Krakow - a city of startups. Strongly involved in Turquoise Breakfasts in Krakow and Linkedin Local Krakow, Free Hugs Kraków and Centrum Obywatelskie (NGO incubator). Local leader and organizer of the ACTA protests in 2012 and participant in the ACTA2 protests in 2018/2019. He conducted trainings / consultations on community building and networking for: My Patients Foundation, Silesian Opole Museum - the EDUKO project as part of the Very Young Culture, Provincial Culture Center in Kielce, the Association of Information Professionals and a dozen other organizations, and was an animator for networking non-governmental organizations in the project MORSO - Marshal's Center for the Support of Civil Society Development.

Mentor in the projects of KMS and the Lesser Poland Voivodeship. For years, he has been supporting the integration of local communities of entrepreneurs, startuppers, NGOs and informal movements.

--

Konsultant strategii w biznesie, mentor, networker & animator społeczności od 2010 roku.

Twórca EAR - Eksperymentalnej Agencji Reklamowej, FO - zespół game dev Flying Octopus, TEAM Kraków (klubu rozwojowo - networkingowego), Startupunity (projektu dla liderów społeczności startupowych), startupuj.pl (marki szkoleniowej) oraz Startupmind (spotkań kreatywnych dla startupów). Jeden z inicjatorów, założycieli i były lider KMS - Kraków Miastem Startupów. Mocno zaangażowany w Turkusowe Śniadania w Krakowie oraz Linkedin Local Kraków, Free Hugs Kraków i Centrum Obywatelskie (inkubator NGO). Lokalny lider i organizator protestów przeciwko ACTA w 2012 oraz uczestnik protestów ACTA2 w 2018/2019. Prowadził szkolenia/konsultacje z budowania społeczności i sieciowania dla: Fundacja My Pacjenci, Muzeum Śląska Opolskie - projekt EDUKO w ramach Bardzo Młodej Kultury, Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, Stowarzyszenia Profesjonalistów Informacji i kilkunastu innych organizacji oraz był animatorem ds. sieciowania organizacji pozarządowych w projekcie MORSO - Marszałkowski Ośrodek Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Mentor w projektach KMS i Województwa Małopolskiego. Od lat wspiera integrację lokalnych środowisk przedsiębiorców, startupowców oraz NGO i ruchów nieformalnych.

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.