Bartosz Leper

Bartosz Leper

Engineering Manager

city Kraków

JavaScript Leadership Programming Python React Team Management Web

linkedin

An engineering manager in ShopRunner, involved in Tech Leaders since 2017. He spent most of his thirteen years of IT experience working as a software engineer in various companies, including Google and Allegro. Although he currently leads a team working on an e-commerce order management system, he spent most of his career creating web-based user interfaces (perhaps that’s why he prefers people to machines).

Bartosz is fluent in Python and JavaScript, but he considers himself a polyglot programmer. He will help beginners and advanced build or improve skills in programming, web technologies, creating cloud-based solutions, and people management (preferred beginners).

Outside work, he is interested in politics, history, and feminism. He likes to spend time on Netflix with his family, read books (mainly non-fiction; the more depressing, the better), and roam around theaters. Given more free time, he uses it on writing, dreaming about publishing his own novel.

--

Engineering manager w firmie ShopRunner, związany z Tech Leaders od 2017 roku. Większość z trzynastu lat doświadczenia w branży IT spędził jako inżynier oprogramowania, m. in. w Google i Allegro. Obecnie kieruje pracą nad systemem zarządzania zamówieniami w platformie e-commerce, lecz większość swojej kariery spędził na tworzeniu webowych interfejsów użytkownika (być może dlatego woli ludzi od maszyn).

Biegle włada Pythonem i JavaScriptem, ale uważa się za programistę-poliglotę. Pomoże osobom początkującym jak i zaawansowanym zbudować lub podnieść swoje kwalifikacje w programowaniu, technologiach webowych, tworzeniu rozwiązań opartych o chmurę i zarządzaniu zespołem (preferowane osoby początkujące). 

Prywatnie interesuje się polityką, historią i feminizmem. W wolnych chwilach lubi buszować z rodziną po Netflixie, czytać (głównie literaturę faktu — im bardziej przygnębiającą, tym lepiej) i włóczyć się po teatrach. Gdy ma nieco więcej czasu, siada do pisania; marzy o wydaniu własnej powieści.

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.