Beata Zalewa

Beata Zalewa

Fullstack developer (C#, T-SQL)/consultant, trainer (MCT) in .NET, SharePoint and Azure areas, mentor,blogger

city Lublin

Azure CSharp DevOps Flow Ower Apps Share Point Online

linkedin

In professional life, Beata deals with programming in C # and Transact SQL, develops Business Intelligence and Power BI projects and administers databases. For several years, she has been working with Office 365 and Azure solutions, creating applications, functions and bots, as well as working with Azure DevOps. She also works in a team providing websites created based on SharePoint Online, PowerApps and Flow. She has also been a Microsoft Certified Trainer (MCT) for 10 years, conducting training for companies from Poland and abroad. In her spare time, she appears as a speaker at IT conferences, and also conducts various types of workshops, writes technical articles for IT Professional newspaper. She works with those who already work in the IT industry, but also with those who just want to start this exciting adventure.

In her free time, she runs a blog: https://www.zalnet.pl.

Privately, wife and mother of 15-year-old Daria. Beata's passion is photography and travels. Together with her husband have shared another passion for 3 years: work in their own apiary. She can talk about bees and their habits for hours.

--

W życiu zawodowym Beata zajmuje się programowaniem w C# i Transact SQL, rozwija projekty Business Intelligence i Power BI oraz administruje bazami danych. Od kilku lat pracuje z rozwiązaniami Office 365 i Azure, tworząc aplikacje, funkcje i boty, a także pracując z Azure DevOps. Pracuje także w zespole dostarczającym witryny tworzone w oparciu o SharePoint Online, PowerApps i Flow. Od 10 lat jest także certyfikowanym trenerem Microsoft (MCT), prowadząc szkolenia dla firm z Polski i zagranicy. W wolnym czasie występuje jako prelegent na konferencjach IT, a także prowadząc różnego rodzaju warsztaty, pisze artykuły techniczne do miesięcznika IT Professional. Pracuje zarówno z tymi, którzy już pracują w branży IT, ale też z tymi, którzy dopiero chcą zacząć tą pasjonującą przygodę.

W wolnym czasie prowadzi bloga: https://www.zalnet.pl.

Prywatnie mężatka i mama 15-tniej Darii, uczennicy technikum informatycznego.  Pasją Beaty jest fotografia oraz podróże. Od 3 lat wspólnie z mężem dzielą jeszcze jedną pasję: pracę we własnej pasiece. O pszczołach i ich zwyczajach może rozmawiać godzinami.

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.