Beata Zalewa

Beata Zalewa

Fullstack developer (C#, T-SQL)/consultant, trainer (MCT) in .NET, SharePoint and Azure areas, mentor,blogger

city Lublin

Azure CSharp DevOps Flow Ower Apps Share Point Online

linkedin

Apply to a mentor Beata Zalewa and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.