Cristina Pipiro @Heineken

Cristina Pipiro @Heineken

Central Master Data Consultant

Data Science Soft skills Team building

linkedin

Apply to a mentor Cristina Pipiro @Heineken and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.