Dominik Mostowiec

Dominik Mostowiec

Cloud Engineer

city Kraków

Cloud Public Cloud Python

linkedin

Senior Engineer from DreamLab, technologic hub of Ringier Axel Springer. He has 13 years of experience of building key systems in modern media company. In his career there were times when he focused on programming, and times when he was building systems and maintenance. In development he started with Pearl technology, C/C++, finally Python. He spent a lot of his time with solutions based on CEPH, as well as building and maintenance of IssSa, based on OpenNebula and OpenStack. Currently he is working on monitoring system and PaaS orchestration in Public Cloud AWS. He will be eager to share his knowledge of cloud and passion to scaling solutions.

--

Senior Engineer z DreamLabu, hubu technologicznego Ringier Axel Springer z 13 letnim doświadczeniem w budowaniu kluczowych systemów nowoczesnej firmy mediowej. W jego karierze przeplatają się okresy w których mocniej skupiał się na programowaniu z okresami gdzie był bliżej budowania systemów i utrzymania. W programowaniu swoją drogę zaczął od Perla, C/C++ aż dotarł do Pythona. Dużą część swojego czasu poświęcił rozwiązaniu opartemu o CEPH a także budowaniu i utrzymaniu IaaSa opartego o OpenNebule oraz OpenStacka. Aktualnie pracuje przy budowaniu systemu monitoringu oraz orchiestracji PaaS głównie w Public Cloud AWS. Chętnie podzieli się chmurową wiedzą i zarazi pasją do skalowalnych rozwiązań. 

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.