Dominika Pacyna

Dominika Pacyna

Service Architect

Career change Communication Process Design Process Management Process Optimalisation Processes Service Management Start in IT

linkedin

Apply to a mentor Dominika Pacyna and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.