Dominika Pacyna

Dominika Pacyna

Service Architect

linkedin

Apply to a mentor Dominika Pacyna and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.