Ewa Strzyżewska

Ewa Strzyżewska

Communication Catalyst, Change&Language Coach, NLP Master, PM

city Warszawa

Change&Language Coach Communication NLP Pitching Project Manager

linkedin

For over 20 years I have been working with the human communication in its many forms and shapes. Being a bilingual, with the expertise and background of provocative coaching, psychology, public speaking, neurolinguistic programming, and linguistics, I support growth, train and coach wherever there’s a need for a broad perspective on communication combined with an open mind and respect towards others followed by tenacity, tools for change and persistence. I catalyse communication on numerous grounds and both sides - training and practicing too. It is the work with the individual client and trainings that I see as the most important occasions to support the communication skills’ development as I believe that staying mindful about the other human beings is the key to becoming an effective communicator. 

Public speaking - Pitching has become a notion of great importance to me. It is a rather stressful  moment, often in foreign language, in front of those whose opinion matters - how then, in only few minutes tell the story of what is the most important to us..? This is what I work with as a mentor for the MłodziwŁodzi programme, in SkyHub, Lodz, during workshops for the participants if Three Minute Thesis program or when I gave training during MedTrends Conference.

And you? Do you know what’s important enough for you to take up the pitching challenge?

--

Od ponad 20 lat zajmuję się komunikacją międzyludzką. Na wielu jej poziomach. Będąc osobą dwujęzyczną, z wiedzą i doświadczeniem z zakresu coachingu prowokatywnego, psychologii, wystąpień publicznych, neuroprogramowania lingwistycznego oraz lingwistyki, wspieram w rozwoju, szkolę oraz prowadzę coachingi wszędzie tam, gdzie potrzebne jest szerokie spojrzenie za temat komunikacji, obiektywizm oraz szacunek dla drugiego człowieka, idące w parze z nieustępliwością, narzędziami zmiany i konsekwencją. Katalizuję komunikację na wielu jej etapach i po obu stronach komunikatu - szkoląc z jednej oraz budując komunikację w biznesie.  Praca z klientem oraz szkolenia to te najważniejsze okazje to budowania umiejętności porozumiewania się ponieważ wierzę, iż kontakt z drugim człowiekiem buduje naszą skuteczność 

Wystąpienia publiczne - Pitching to temat, który interesuje mnie szczególnie. To moment dużego stresu, często w obcym języku, przed ważnymi osobami - jak w kilku chwilach opowiedzieć o tym, co dla nas najważniejsze..? Nad tym pracuję jako mentor w ramach projektu MłodziwŁodzi, w łódzkim SkyHubie, w trakcie warsztatów w ramach programu 3Minute Thesis czy też szkoląc  podczas konferencji MedTrends.

A czy Ty wiesz co jest dla Ciebie tak ważne by podjąć wyzwanie pitchu?

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.