Helena Borak-Wejster

Helena Borak-Wejster

Software Engineer

city Kraków

Algorithms C++ Java Python

linkedin

Apply to a mentor Helena Borak-Wejster and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.