Helena Borak-Wejster

Helena Borak-Wejster

Software Engineer

city Kraków

Algorithms C++ Java Python

linkedin

A software engineer with two years of professional experience. Passionately into algorithms, studied at Theoretical Computer Science Department at Jagiellonian University. Practiced and devoted technical interviewer at ShopRunner. Previously did two internships at Google. Helena can help you with algorithms and data structures, some programming languages: Java, Python, C++. She would be happy to work with a beginner in a subject.

In her free time makes street photography and watches alternative cinema.

--

Programistka z dwuletnim doświadczeniem zawodowym. Pasjonuje się algorytmami, studiowała w Instytucie Informatyki Analitycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doświadczona i zaangażowana w prowadzeniu technicznych rozmów rekrutacyjnych w firmie ShopRunner. Wcześniej pracowała dwukrotnie na stażach w Google. Pomoże Ci z algorytmami i strukturami danych, językami programowania takimi jak: Java, Python, C++. Chętnie popracuje z kimś początkującym w danej dziedzinie. W wolnym czasie zajmuje się fotografią miejską i ogląda kino alternatywne.

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.