Irena Walania

Irena Walania

Senior Engineering Manager

city Kraków

Agile Leadership Project Manager Scrum

linkedin

Apply to a mentor Irena Walania and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.