Irena Walania

Irena Walania

Senior Engineering Manager

city Kraków

Agile Leadership Project Manager Scrum

linkedin

A Senior Engineering Manager at Brainly working in IT industry for over 13 years. 

She was a mentor in the previous edition of Tech Leaders.

Most of her experience she gained working for the largest Polish web portal.

As a Project Manager she was managing highly complex projects in a quickly changing environment. When Scrum was introduced in the company she was in the frontline as a Scrum Master and an agent of change. Having gone through that battle, she has been an agile approach enthusiast and practitioner ever since. While seeking her path and an ideal place of employment, she also worked for a big corporate player in the travel industry just before moving to Brainly.

She believes that behind effective companies stand amazing people. Once given purpose and autonomy, they are able to move mountains. Being an engineering manager means for her building self-organized teams, empowering people and helping them to unleash their full potential.

On a more personal note, she is making headway as an amateur photographer and  is an avid traveler.

Thanks to her know-how she will be able to support her mentee in broadly understood project management, including Agile approach and Scrum. What is more, she could share the knowledge and experience regarding people and team management that the managerial career path entails. 

--

Senior Engineering Manager z 13 letnim doświadczeniem w branży IT.

Większość swojego doświadczenia zdobyła podczas pracy dla największego polskiego portalu.

Jako Project Manager prowadziła złożone projekty w szybko zmieniającym się środowisku.

Później jako Scrum Master była agentem zmiany stojąc na pierwszej linii frontu, kiedy firma przechodziła agilową transformację. Od tego czasu z entuzjazmem stosuje podejście agile, wszędzie tam gdzie ma to sens. Szukając swojej ścieżki i idealnego miejsca do pracy przez chwilę pracowała dla dużej korporacji, aż trafiła do Brainly gdzie aktualnie pełni rolę Senior Engineering Managera.

Wierzy, że za sukcesem każdej firmy stoją niesamowici ludzie, którym wystarczy nakreślić cel i dać autonomię, a będą w stanie zdziałać cuda. Bycie engineering managerem oznacza dla niej budowanie samoorganizujących się zespołów, pracę z ludźmi i pomaganie im w uwolnieniu ich potencjału.

Prywatnie uwielbia podróżować i fotografować pejzaże.

Może wspomóc mentee w obszarze szeroko rozumianego project managementu, włączając w to podejście Agile. Chętnie podzieli się też wiedzą związaną z zarządzaniem ludźmi potrzebną na ścieżce managerskiej.

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.