Jacek Śpiewak

Jacek Śpiewak

Staff Engineer

city Kraków

BackEnd DataBase Python

linkedin

Designer and database programmer with twenty years of experience. Immersed in so-called "backend", but convinced of the key role of user interface functionality.
He believes that it is always worth more effort to achieve the simplicity of built solutions. Currently in the process of moving to the public cloud (AWS).

--

Projektant i programista baz danych z dwudziestoletnim stażem. Pogrążony w tzw. backendzie, ale przekonany o kluczowej roli funkcjonalności interfejsów użytkownika.
Uważa, że zawsze warto bardziej się wysilić aby osiągnąć prostotę budowanych rozwiązań. Obecnie w trakcie dużej przeprowadzki do chmury publicznej (AWS).

 

#Python #DataBase #Backend

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.