Jakub Pilimon

Jakub Pilimon

Principal Technologist/Architect

city Warszawa

Architecture DDD Refactoring TDD

linkedin

Apply to a mentor Jakub Pilimon and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.