Jędrzej Brzykcy

Jędrzej Brzykcy

Prawnik/Lawyer

Intellectual property Law StartUp

linkedin

Apply to a mentor Jędrzej Brzykcy and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.

1. Personal information

2. Experience and goals

Which career path would you like to take

What is your English level

Ufff! Almost done!