Joanna Grzywna

Joanna Grzywna

Head of IT Project Management Department

city Kraków

Agile Management Process Management Processes Project Manager

linkedin

Apply to a mentor Joanna Grzywna and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.