Joanna Jażdzyńska-Motak

Joanna Jażdzyńska-Motak

UX Team Manager 

city Kraków

Team Management UX

linkedin

For four years she is UX Team manager at Ringer Axel Springer Polska, supporting creating and developing products, which are used by millions of polish, slovakian, serbian and hungarian users. She is an UX Designer for 10 years. She has graduated first edition of UX Design Studies at SWPS. She shares her knowledge of User Experience as a tutor at UX & Product Design studies at AGH, as well as on various workshops and trainings organized by NGO’s. She’s eager to share her knowledge of User Experience and building products based on user-centered process, or about managing people. In her work as a designer she values the possibility of solving with technology problems, hat are important to people, in a way that is optimised for business.

--

Od czterech lat jest managerem UX Team w Ringier Axel Springer Polska, wspierając tworzenie i rozwijanie produktów, z których korzystają miliony użytkowników w Polsce, Słowacji, Serbii i na Węgrzech. Jest projektantką UX od ponad 10 lat. Absolwentka pierwszej edycji studiów podyplomowych UX Design na SWPS. Wiedzą z zakresu User Experience dzieli się jako wykładowca na studiach User Experience & Product Design na AGH, a także w ramach szkoleń i warsztatów m.in. z organizacjami pożytku publicznego. Chętnie przekaże dalej wiedzę o User Experience i budowaniu produktów w oparciu o proces zorientowany na użytkownika, lub zarządzaniu zespołem. W pracy projektanta ceni możliwość rozwiązywania za pomocą technologii problemów istotnych dla ludzi w sposób optymalny dla biznesu.

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.