Katarzyna Javaheri-Szpak

Katarzyna Javaheri-Szpak

QA Automation Engineer

IT Development & Data Science & Testing QA

linkedin

Apply to a mentor Katarzyna Javaheri-Szpak and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.