Katarzyna Łukasiewicz

Katarzyna Łukasiewicz

Project Manager

Agile Project Management Scrum Team building

linkedin

Apply to a mentor Katarzyna Łukasiewicz and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.