Katarzyna Pichura

Katarzyna Pichura

Supervisor Software Engineering

Career Development Process improvements Team building

linkedin

Apply to a mentor Katarzyna Pichura and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.