Katarzyna Wrzosek

Katarzyna Wrzosek

Test Analyst

city Warszawa

Agile Business Analysis Scrum Testing

linkedin

A year ago, she changed the industry, starting her adventure in IT from testing laser control software. She quickly gained the knowledge and competence of a manual tester. The confirmation of these skills was obtaining the ISTQB Foundation Level certificate, for which she prepared on her own.

In parallel to her testing skills Kasia is constantly developing her knowledge of AGILE and Scrum. Genuine commitment to work and self-development caused that, along with her skills, her scope of duties also increased. In current position she combines the role of a tester with that of a business analyst - she is responsible for the quality control of applications, but also creates new user stories, deals with business requirements and keeps everyday order on the Scrum task board.

She will gladly support mentee during her first steps on the test track, one that seeks knowledge and practical tips on how to find yourself in programmer teams.

In her free time, she enjoys doing sports, traveling and tasting the cuisines of the world.

--

Rok temu zmieniła branżę, rozpoczynając swoją przygodę z IT od testowania oprogramowania do kontroli laserów. Szybko zdobyła wiedzę i kompetencje testera manualnego. Potwierdzeniem tych umiejętności było uzyskanie certyfikatu ISTQB Foundation Level, do którego przygotowała się we własnym zakresie.

Równolegle do umiejętności testerskich Kasia rozwija swoją wiedzę z zakresu AGILE i Scrum. Duże zaangażowanie w pracę i własny rozwój sprawiły, że wraz z umiejętnościami zwiększył się również jej zakres obowiązków. Obecnie łączy rolę testera z analitykiem biznesowym - odpowiada za kontrolę jakości aplikacji, ale także tworzy nowe historyjki użytkowników, mierzy się z wymaganiami biznesowymi oraz pilnuje porządku na scrumowej tablicy zadań.

Chętnie wesprze mentee stawiającą swoje pierwsze kroki na ścieżce testerskiej, poszukującej wiedzy i praktycznych wskazówek jak odnaleźć się w zespołach programistów.

W wolnym czasie najchętniej uprawia sport, podróżuje i poznaje kuchnie świata.

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.