Klara Trzcińska

Klara Trzcińska

Senior IT Specialist

city Warszawa

Performance Testing QA Security Assurance Testing

linkedin

Quality and security assurance specialist with experience in security testing, mostly web application and infrastructure security testing, performance testing and technical testing. She works as a Senior IT Specialist at company Pentacomp Systemy Informatyczne where she not only performs tests but also coordinate test team. She has worked as a penetration tester in numerous large-scale projects. She is a graduate of the Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics, Warsaw University and postgraduate studies in the field of IT security at the Faculty of Electronics and Information Technology of the Warsaw University of Technology. She is the holder of certificates: CEH, ISTQB FL.

She likes to share her knowledge and experience with others during workshops about software security testing organized by Stacja IT and Pentacomp. She will gladly support the person starting a career in the field of tests and QA, in particular security tests.

--

Specjalistka ds. zapewnienia jakości i bezpieczeństwa oprogramowania z doświadczeniem w testach bezpieczeństwa aplikacji webowych oraz infrastruktury, testach wydajnościowych oraz testach technicznych. Pracuje jako Główny Specjalista w firmie Pentacomp Systemy Informatyczne, gdzie nie tylko wykonuje testy, ale także koordynuje pracę zespołu. Wykonywała testy bezpieczeństwa w licznych projektach o dużej skali. Absolwentka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Posiada branżowe certyfikaty CEH oraz ISTQB FL.

Lubi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem m. in. prowadząc warsztaty z testów bezpieczeństwa w ramach Stacji IT i Pentacompu. Chętnie będzie wspierać osobę zaczynającą swoją przygodę z testami i QA, w szczególności z testami bezpieczeństwa.

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.