Łukasz Kałużny

Łukasz Kałużny

Cloud Technology Leader

city Warszawa

linkedin

Apply to a mentor Łukasz Kałużny and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.