Łukasz Kałużny

Łukasz Kałużny

Cloud Technology Leader

city Warszawa

Architecture Cloud Docker/Kubernetes FinTech IT Consulting

linkedin

Apply to a mentor Łukasz Kałużny and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.

1. Personal information

2. Experience and goals

Which career path would you like to take

What is your English level

Ufff! Almost done!