Łukasz Kałużny

Łukasz Kałużny

Technology Advisor, Managing Partner

city Warszawa

Architecture Design Cloud

linkedin

Apply to a mentor Łukasz Kałużny and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.