Łukasz Łętocha

Łukasz Łętocha

Leader

city Kraków

Leadership Management Technology

linkedin

Lukasz is long year leader with a passion for people, software development, technology and continuous improvement. Eager to drive cultural and technology change across company. For many years working in the IT industry for industrial automation, telecommunications, automotive and travel space. Currently working as a Software Engineering Director in Sabre. Can help mentee to develop the skills of ‘leader of the future’. Privately father of two kids. Soccer enthusiasts, AI and machine learning. Fun of Science-fiction books and movies. All time Tolkien literature and heritage admirer.

--

Łukasz jest wieloletnim liderem z pasją do ludzi, rozwoju oprogramowania, technologii i ciągłego doskonalenia. Zaangażowany w zmiany kultury i technologii w firmie. Od wielu lat związany z branżą IT w branży automatyki przemysłowej, telekomunikacji, motoryzacji i turystyki. Obecnie pracuje jako dyrektor ds. Inżynierii oprogramowania w firmie Sabre. Może pomóc mentee w rozwoju w dziedzinie umiejętności leader’a przyszłości. Prywatnie ojciec dwójki dzieci. Entuzjasta piłki nożnej, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. WIelbiciel książek i filmów science fiction. Nieprzerwanie od lat inspiruje go literatura i dziedzictwa Tolkiena.

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.