Maciej Bieniasz

Maciej Bieniasz

Engineering Manager/Agile Evangelist

city Kraków

Agile Agile To The Bone HR Tech Project Coordination Project Manager Recruitment Scrum

linkedin

Apply to a mentor Maciej Bieniasz and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.