Maciej Bieniasz

Maciej Bieniasz

Engineering Manager/Agile Evangelist

city Kraków

Agile Agile To The Bone HR Tech Project Coordination Project Manager Recruitment Scrum

linkedin

Apply to a mentor Maciej Bieniasz and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.

1. Personal information

2. Experience and goals

Which career path would you like to take

What is your English level

Ufff! Almost done!