Maciej Hołoga

Maciej Hołoga

Team Manager

Business Analysis Process improvements Project Management Task management Team building

linkedin

Apply to a mentor Maciej Hołoga and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.