Magdalena Kędra

Magdalena Kędra

People Partner

city Kraków

Change Management Consulting HR ProcessesHR Professional Consulting IT

linkedin

For 20 years associated with the Media & Tech industry. Initially as a PR specialist, then invariably in HR. Three years ago, she decided to make radical changes in her professional life, jump into deep water  and work close to IT as a People Partner for this area. She also has several years of experience in team management. A graduate of the University of Economics at the Faculty of Management and Marketing and post-graduate studies in Economic Journalism at the School of Management at the University of Economics.
The necessity of adaptation in new business conditions, independence and responsibility have always been inscribed in the nature of her work, which is why she is happy to share experiences related to change management.
Privately - mother of teenager and enthusiast of social gatherings.

--

Od 20 lat związana z branżą Media&Tech. Początkowo jako specjalista ds. PR, później niezmiennie w HR. Trzy lata temu postanowiła dokonać radykalnych zmian w życiu zawodowym, skoczyć na głęboką wodę  i pracować blisko IT jako People Partner dla tego obszaru. Posiada też kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego na Wydziale Zarządzania i Marketingu oraz studiów podyplomowych „Dziennikarstwo Ekonomiczne” w Szkole Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej.
Konieczność adaptacji w nowych warunkach biznesowych, samodzielność i odpowiedzialność od zawsze wpisane są w charakter jej pracy, dlatego chętnie podzieli się doświadczeniami związanymi z zarządzaniem zmianą.
Prywatnie – mama nastolatki i entuzjastka towarzyskich spotkań.

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.