Magdalena Kędra

Magdalena Kędra

People Partner

city Kraków

Change Management Consulting HR ProcessesHR Professional Consulting IT

linkedin

Apply to a mentor Magdalena Kędra and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.