Magdalena Skowronek

Magdalena Skowronek

HR business partner

city Kraków

Big Data HR Tech Soft Skills

linkedin

Graduate of Psychology at Jagiellonian University and Human Resource Management post-graduate studies at WSE im. ks. Józefa Tischnera in Kraków. For 5 years she is making impossible possible as a People Partner, that is business partner in the fields of digital product & Bigdata, marketing and video in Ringer Axel Springer. She is licensed Matrik Business Trainer and is certified to use Team Performance Inventory Impact Polska. She is eager to share her knowledge of soft skills important in business, she will help analyse weak and strong spots and how to use them at work, she will advice in how to build organisation’s culture or giving and receiving feedback.

In her spare time she enjoys long walks with her dog, and she learns how to sew.

--

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Psychologia oraz studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Od 5 lat sprawia że niemożliwe staje się możliwe jako People Partner, czyli partner biznesowy dla obszarów digital product & Bigdata, marketing oraz video w Ringier Axel Springer. Posiada certyfikację Trenera Biznesu Matrik oraz certyfikację do korzystania z narzędzia Team Performance Inventory Impact Polska. Chętnie podzieli się  wiedzą związaną z kompetencjami miękkimi niezbędnymi w biznesie, pomoże w analizie mocnych i słabych stron oraz ich wykorzystaniu w pracy, doradzi w zakresie budowania kultury organizacji lub dawania i odbierania feedbacku.

W czasie wolnym czasie chętnie spędza czas na spacerach z psem i uczy się szyć.

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.