Małgorzata Szpringiel

Małgorzata Szpringiel

IT Manager

Business Analysis Project Management

linkedin

Apply to a mentor Małgorzata Szpringiel and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.