Marcin Olichwirowicz

Marcin Olichwirowicz

Engineering Manager

city Kraków

JavaScript Leadership Process Optimalisation Ruby Software Development Web

linkedin

Apply to a mentor Marcin Olichwirowicz and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.