Marcin Olichwirowicz

Marcin Olichwirowicz

Engineering Manager

city Kraków

JavaScript Leadership Process Optimalisation Ruby Software Development Web

linkedin

Supporting team leaders, building high-performing and happy teams, contributing to organization culture and optimizing processes are (among others) my daily bread and butter as an Engineering Manager. 10 years of experience as a software engineer (from the junior position up to remote consultant and tech lead) laid a strong foundation for my current role. Languages like Ruby and Javascript are those ones that I feel the most comfortable with, although I have the ability to quickly adapt to any programming language. I am open to collaboration (your experience may vary) within the following areas: learning programming, software development lifecycle/best practices, leadership psychology, web technologies solution architecture. In my free time, I am teaching people how to dance Lindy Hop, I also spend a lot of time educating myself in the areas of transhumanism, philosophy, psychology, and science.

--

Na co dzień zajmuję się wspieraniem liderów zespołów, budowaniem wydajnych i zadowolonych zespołów, tworzeniem kultury organizacji, optymalizacją procesów oraz wieloma innymi aspektami roli Engineering Managera. Podwalinami do tej pracy jest moje 10-letnie doświadczenie jako programista (od juniorskich ról na studiach po bycie zdalnym konsultantem i tech leadem). Najbardziej komfortowo czuję się w językach Ruby i Javascript, aczkolwiek jestem w stanie szybko zaadaptować się do dowolnego języka programowania. Jestem otwarty na współpracę z osobą o dowolnym poziomie zaawansowania w zakresie nauki programowania, metodyk/praktyk wytwarzania oprogramowania, psychologii przywództwa czy projektowania rozwiązań webowych. W wolnym czasie zajmuję się uczeniem ludzi tańczyć Lindy Hop, sporo czasu poświęcam także na edukację w zakresie transhumanizmu, filozofii, psychologii i nauk ścisłych.

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.