Marcin Szeliga

Marcin Szeliga

Machine learning practitioner

city Katowice

Azure Data Science Machine Learning SQL

linkedin

Machine learning practitioner. Since 2006 invariably awarded Microsoft Most Valuable Professional title, one of two Polish AI MVPs. Speaker at many European conferences, such as Machine Learning Prague, Data Science Summit, SQLDay, 4 Developers, SQL Nexus, SQL Saturday, Sphere.it and Microsoft Technology Summit. University teacher and author of books and articles about Microsoft data platform, including the bestsellers “Data Science and Machine Learning” (WN PWN, IT book of the year 2018) and “Practical Machine Learning”.

--

Data Scientist pracujący na co dzień z SQL Server i Azure. Od 2006 roku nieprzerwanie wyróżniany tytułem Microsoft Most Valuable Professional, jeden z dwóch Polaków posiadających ten tytuł w kategorii AI. Prelegent na wielu europejskich konferencjach, takich jak Machine Learning Prague, Data Science Summit, SQLDay, 4 Developers, SQL Nexus, SQL Saturday, Sphere.it, Claudyna czy Microsoft Technology Summit. Wykładowca akademicki oraz autor książek i artykułów poświęconych platformie danych Microsoft, w tym bestsellera „Data Science i uczenia maszynowe”, (WN PWN, informatyczna książka roku 2018) i „Praktyczne uczenie maszynowe”.

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.