Marek Kraft

Marek Kraft

Head of AI/machine learning

city Poznań

AI Deep Learning Machine Learning Machine Vision

linkedin

Marek Kraft is a long-term employee of the Faculty of Electrical Engineering of the Poznań University of Technology. In 2005 he graduated from the same university with a Master's degree in Automation and Robotics (specialization: Automation). In 2013 he defended his doctoral dissertation, obtaining a doctoral degree in the field of Automation and Robotics. He is also a graduate of post-graduate studies "R&D Project Manager" at the WSB University in Poznań. For over 10 years he has been working in the field of image processing, machine learning and robotics, and in engineering practice he has also been involved in designing embedded and measurement systems. His experience in R&D projects includes cooperation with startups and companies such as bin.e, Lerta, Solaris, HoloSurgical, Inteneural, and Inwebit. He is the author of over 40 scientific publications and a member of the international organizations IEEE (Signal Processing Society) and ACM.

--

Marek Kraft jest wieloletnim pracownikiem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Na tejże uczelni w 2005 roku ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku Automatyka i Robotyka (specjalność Automatyka). W 2013 roku obronił rozprawę doktorską, uzyskując stopień doktora w dyscyplinie Automatyka i Robotyka. Jest też absolwentem studiów podyplomowych na kierunku „Menedżer projektu B+R” na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Od ponad 10 lat zajmuje się w ramach pracy naukowej zagadnieniami z dziedziny przetwarzania obrazów oraz uczenia maszynowego i robotyki, a w praktyce inżynierskiej dodatkowo projektowaniem systemów wbudowanych i pomiarowych. Posiada doświadczenie w realizacji projektów B+R - współpracował z m. in. z firmami bin.e, Lerta, Solaris, HoloSurgical, Inteneural,i Inwebit. Jest autorem ponad 40 publikacji naukowych i członkiem organizacji międzynarodowych IEEE (Signal Processing Society) oraz ACM.

Obszar kompetencji: Szeroko pojęte przetwarzanie obrazów oraz strumieni wideo, ze szczególnym uwzględnieniem metod uczenia maszynowego, w tym metod opartych o wielowarstwowe, konwolucyjne sieci neuronowe (deep learning).

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.