Mateusz Żeromski

Mateusz Żeromski

Agile Coach / Trainer

city Warszawa

Agile Agile To The Bone Develop Scrum

linkedin

Trainer, practitioner, business practitioner, since 2000 in the IT industry, he has participated in over 10 startups - from webmaster to CEO and investor. He believes that every team could work better. Scrum principles and Agile values are a clear and sure way for him to build an effective and efficient team. 

The founder of the ScrumWarsaw community, author of the Scrum Agile5.pl e-learning platform, performed numerous workshops about agile, scrum and team building topics. Author of the book "Team building. Scrum Master's hammer. "

--

Trener, praktyk, praktyk biznesu, od roku 2000 w branży IT, brał udział w ponad 10 startupach – od webmastera do prezesa firmy oraz inwestora. Wierzy w to, że każdy zespół mógłby pracować lepiej. Zasady Scrum i wartości Agile są dla niego jasną i pewną drogą do zbudowania skutecznego i efektywnego zespołu.

Twórca społeczności ScrumWarsaw, autor platformy e-learningowej Scrum Agile5.pl, prowadzi liczne warsztaty z tematów agile, scrum, budowania zespołu. Autor książki “Budowanie zespołu. Młotek Scrum Mastera”. 

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.