Mattia Procopio

Mattia Procopio

DevOps and backend developer

city Kraków

DevOps Django Python Shell SQL

linkedin

Apply to a mentor Mattia Procopio and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.