Michał Bartyzel

Michał Bartyzel

Agility Consultant, Author, Software Developer, Speaker

city Łódź

Agile Business Software Software Development

linkedin

Apply to a mentor Michał Bartyzel and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.