Michał Dobrowolski

Michał Dobrowolski

Principal User Experience Designer

city Warszawa

Product Design UX Workshops

linkedin

Michał has been involved in UX Design for almost 10 years. He has worked on many projects in Poland and abroad. In his free time he runs various types of workshops and trainings directly related to the industry. Currently, he works at Syncron in Warsaw as a Principal User Experience Designer and as a lecturer at the UXD postgraduate degree at SWPS.

He is very keen to share his knowledge and experience. He often helps in taking the first steps for anyone interested in working in the UX profession. He often participates in various meetings at which he encourages people to work in the UX industry.

When he is not working and finally finds some free time for himself, Michał reads fantasy books, plays various types of games for pc and console.

--

Michał zajmuje się projektowaniem UX już od blisko 10 lat. Pracował przy wielu projektach w Polsce i za granicą. W wolnych chwilach prowadzi różnego rodzaju warsztaty i szkolenia bezpośrednio związane z branżą. Aktualnie pracuje w firmie Syncron w Warszawie na stanowisku Principal User Experience Designer oraz jako wykładowca na podyplomówce UXD na SWPS.

Chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem. Pomaga w postawieniu pierwszych kroków wszystkim zainteresowanym pracą w zawodzie. Często bierze udział w różnego rodzaju spotkaniach na których zachęca ludzi do pracy w branży UX.

Gdy nie pracuje i w końcu znajdzie jakąś wolną chwilę dla siebie, Michał czyta fantastykę, gra w różnego rodzaju gry na pc i konsoli.

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.