Michał Frosztęga

Michał Frosztęga

Principal Product Manager

city Kraków

Client Relationship Customer Relations Management Product Design Product Management Scrum

linkedin

Apply to a mentor Michał Frosztęga and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.