Michał Kania

Michał Kania

IT Project Manager / Product Owner

city Kraków

Agile Impact Mapping Product Owner StartUp

linkedin

Hi! I'm Michał. I am a Product Owner with experience in startups. I love to turn ideas into real action and create seemingly impossible things. I am a fan of agile methodologies and the agile manifesto "... uncovering better ways of developing software". To achieve that I'm constantly learning new tools and frameworks like LeSS, Impact Mapping, Paper Prototyping, Lean Startup. Software is create by people, that’s why I pay strong attention to teamwork.

As a Product Owner, my highest goal is to solve real problems of real users. I believe that by providing a good product, I change their lives for the better.

Privately, I love to conquer mountains peaks, photograph people and fleeting moments.

--

Cześć! tu Michał. Jestem Product Ownerem z doświadczeniem w startupach. Uwielbiam przekuwać pomysły w realne działania i tworzyć rzeczy pozornie niemożliwe. Jestem fanem zwinnych metodyk zarządzania oraz manifestu agile “odkrywamy nowe / lepsze metody tworzenia oprogramowania”. Aby to osiągnąć ciągle się szkolę z nowych technik, LeSS, Impact Mapping, Paper Prototyping, Lean Startup. Oprogramowanie tworzą ludzie dlatego silna uwagę przywiązuje do pracy zespołowej.

Jako Product Owner za najwyższy cel stawiam sobie rozwiązywanie prawdziwych problemów - prawdziwych użytkowników. Wierzę że dostarczając ludziom dobry produkt, zmieniam ich życie na lepsze.

Prywatnie uwielbiam zdobywać górskie szczyty, fotografować ludzi i ulotne momenty. 

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.