Mikołaj Góra @Heineken

Mikołaj Góra @Heineken

Scrum Master, Agile Coach, Leader

Process improvements Product Management Scrum Stakeholder management Team building Ways of working

linkedin

Apply to a mentor Mikołaj Góra @Heineken and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.