Miłosz Wojarski

Miłosz Wojarski

Senior Quantitative Developer

city Kraków

.NET Angular Architecture ASP.NET CSharp JavaScript Microservices MongoDb Object Oriented Programming Python Software Craftmanship Software Development SQL TypeScript

linkedin

Apply to a mentor Miłosz Wojarski and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.