Monika Braun

Monika Braun

Agile|Quality|Management

Agile Agile To The Bone Leadership People Management Project Manager Scrum

linkedin

Apply to a mentor Monika Braun and become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.