Monika Braun

Monika Braun

Agile|Quality|Management

city Kraków

Agile Leadership People Management Project Manager

linkedin

Monika is an Agile consultant, trainer, business coach and people manager, combining passion with duties. In everyday work as a Agile Coach she works with amazing people challenging them to find the best version of themselves. She encourages people to self development and reaching their full potential. 

Active trainer and consultant with passion sharing her experiences and knowledge, training and supporting teams in discovering their strengths. 

Monika loves Agile because it changes the way of thinking and motivates to perceive business value through amazing people who provide it! 

--

Monika jest konsultantem Agile, trenerem, business coachem łączącym obowiązki z pasją pracy z ludźmi. 

Na co dzień jako Agile Coach pracuje z cudownymi ludźmi motywując ich do odkrycia swoich najlepszych stron. Monika wspiera ludzi w rozwoju osobistym, tak by mogli złapać swój potencjał. 

Aktywna trenerka i konsultantka, która z pasją dzieli się swoimi doświadczeniami i wiedzą, trenując i wspierając zespoły w odkrywaniu swoich silnych stron. 

Monika uwielbia podejście Agile ponieważ zmienia styl myślenia i na pierwszym miejscu stawia ludzi, którzy docenieni dostarczają mega wartość biznesową na rynek!

Become a participant in the Tech Leaders program!

* Formularz może być wypełniony również w języku polskim.